Politică de confidentialitate

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Potrivit GDPR, ?date cu caracter personal? înseamnă orice informa?ii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (?persoană vizată?). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identită?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur ?i simplu o informa?ie fără valoare de dată cu caracter personal.

Iată câteva exemple de date cu caracter personal:

 • numele;
 • domiciliul sau re?edin?a cuiva;
 • o adresă de e-mail (inclusiv adresele de tipul andrei.popescu@firma.ro);
 • numărul de buletin, pa?aport sau carte de identitate;
 • date privind loca?ia (de exemplu, func?ia de date privind loca?ia disponibilă pe un telefon mobil)*;
 • un IP;
 • un cookie ID;
 • silueta cuiva din înregistrările CCTV;
 • un număr de înmatriculare al unei ma?ini;

După cum se vede, defini?ia datelor cu caracter personal mai con?ine câteva elemente importante:

Datele personale vizează informa?ii privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distinc?ia e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comer?ului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.
Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuala), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de eviden?ă a datelor. Singurul lucru important e că vorbim despre o prelucrare a unui astfel de tip de date.

Mai multe informa?ii pentru în?elegerea a ce sunt datele cu caracter personal se pot ob?ine citind Opinia nr. 4 din 2007 privind conceptul de date cu caracter personal, emis de Grupul de Lucru Articol 29.

Simplificând defini?ia de mai sus, am putea concluziona că datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în via?ă care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date ?i folosind informa?ii suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

CE DATE PERSONALE COLECTĂM ?I DE CE LE COLECTĂM?

COMENTARII

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar ?i adresa IP a vizitatorului ?i ?irul agen?ilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului (mesajele lăsate automat de boti).

Un ?ir făcut anonim (numit ?i un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folose?ti. Politica de confiden?ialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

MEDIA

Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să evi?i încărcarea imaginilor care au incluse date de loca?ie înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca ?i extrage toate datele despre loca?ie din imaginile de pe site.

DATE DESPRE COMENZI

Procesăm următoarele date cu caracter personal:

 • datele tale de identificare ?i contact;
 • datele referitoare la produsele pe care le-ai cumpărat, eventual serviciile pe care ?i le-am prestat;
 • datele din comunicarea noastră reciprocă (fie că a fost personală, scrisă, telefonică sau de altă natură);
 • datele privind plata (de exemplu, datele privind suma plătită etc.);

STATISTICI ? GOOGLE ANALYTICS

Folosind Google Analytics colectăm date despre vizitatori, cum ar fi

 • loca?ia (?ară, ora?);
 • sistemul de operare;
 • browser-ul folosit;
 • segmentul de public;
 • comportamentul (cum interac?ionează cu paginile noastre);
 • *posibil ?i alte date asemănătoare.

Acestea sunt colectate de către Google Analytics prin intermediul site-ului nostru, iar aceste date nu sunt considerate date personale, deoarece NU sunt asociate anumitor persoane.

COOKIE-URI

Dacă la?i un comentariu pe site-ul nostru, po?i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email ?i site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când la?i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu con?ine date personale ?i este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta ?i câteva cookie-uri pentru a-?i salva informa?iile de autentificare ?i op?iunile de afi?are pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru op?iuni de afi?are pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi ??ine-mă minte?, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale ?i indică pur ?i simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

CON?INUT ÎNGLOBAT DE PE ALTE SITURI WEB

Articolele din acest site pot include con?inut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Con?inutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca ?i cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste siteuri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la păr?i ter?e ?i să-?i monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv să-?i urmărească interac?iunea cu con?inutul înglobat dacă ai un cont ?i e?ti autentificat în acel site web.

CE DREPTURI AI ASUPRA DATELOR TALE

În ceea ce prive?te datele tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces ? îi po?i cere Administratorului acces la datele pe care le procesăm în legătură cu tine. Administratorul î?i va furniza ?i copia datelor cu caracter personal procesate.
 • Dreptul la corectare ? îi po?i cere Administratorului corectarea datelor cu caracter personal inexacte ?i incomplete pe care le procesăm în legătură cu tine.
 • Dreptul la ?tergere ? po?i să-i ceri Administratorului să ?teargă datele tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situa?ii:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau procesate într-un alt mod;
  • ai revocat consim?ământul în baza căruia datele tale cu caracter personal au fost procesate ?i nu există niciun alt motiv juridic pentru procesarea acestora;
  • ai ridicat o obiec?iune împotriva faptului ca obiectul adoptării deciziilor bazate pe procesarea automatizată să fie datele tale cu caracter personal ?i nu există motive juridice justificate pentru o astfel de procesare a acestora sau ai ridicat o obiec?iune împotriva procesării datelor tale cu caracter personal pentru scopurile de marketing direct;
  • Datele tale cu caracter au fost procesate în contradic?ie cu legea
  • Datele tale cu caracter personal trebuie să fie ?terse pentru îndeplinirea obliga?iei juridice stabilite în cadrul dreptului Uniunii sau al statului membru, care se referă la Administrator.
 • Dreptul la restric?ionarea procesării ? po?i să-i ceri Administratorului să restric?ioneze procesarea datelor tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situa?ii:
  • ai negat exactitatea datelor tale cu caracter personal, ?i anume pe perioada necesară pentru ca Administratorul să poată verifica exactitatea datelor cu caracter personal;
  • procesarea datelor tale cu caracter personal este în contradic?ie cu legea, dar tu refuzi ?tergerea acestor date ?i, în loc de aceasta, ceri restric?ionarea utilizării acestora;
  • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de procesare, exercitarea sau apărarea drepturilor juridice;
  • ai ridicat o obiec?ie contra procesării datelor tale cu caracter personal potrivit art. 21 alin. 1 din Ordinul GDPR, până ce nu se va verifica dacă motivele justificate ale Administratorului prevalează asupra motivelor tale legitime
 • Dreptul la transferabilitatea datelor cu caracter personal ? în cazurile specificate în Regulamentul GDPR, ai dreptul să ob?ii datele cu caracter personal care te vizează ?i pe care le-ai furnizat către Administrator, ?i anume în format structurată, utilizată în mod obi?nuit ?i citibil pe calculator cu precizarea că prin acest drept nu poate fi adusă nicio atingere negativă drepturilor ?i libertă?ilor altor persoane
 • Dreptul la revocarea consim?ământului ? în cazul în care procesarea datelor tale cu caracter personal se bazează pe consim?ământ, ai dreptul să revoci oricând consim?ământul tău la procesarea datelor cu caracter personal pentru scopurile pentru care ai dat consim?ământul
 • Dreptul de a ridica obiec?ie ? po?i oricând ridica obiec?ie contra procesării datelor tale cu caracter personal la Administrator în scopuri de marketing direct efectuat în baza interesului legitim al Administratorului
 • Dreptul de a depune contesta?ie ? ai dreptul să depui contesta?ie la organul de supraveghere în persoana Autorită?ii de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz

ESTE CONSIM?ĂMÂNTUL TĂU LA PROCESAREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL VOLUNTAR SAU OBLIGATORIU?

Î?i vom cere furnizarea consim?imântul, dacă nu e?ti încă clientul nostru înregistrat ?i nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerin?ele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protec?ia datelor cu caracter personal ?i tu vrei să prime?ti de la noi ofertele de marketing. Furnizarea acestui consim?ământ este cu totul voluntară. Furnizarea acestui consim?ământ nu este o condi?ie pentru ob?inerea vreunui produs sau serviciu ofertat de către societatea noastră.

ESTE POSIBILĂ REVOCAREA CONSIM?ĂMÂNTULUI LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZAT?

Consim?ământul furnizat pentru scopuri de marketing poate fi revocat oricând.

CUM PO?I REVOCA CONSIM?ĂMÂNTUL LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Consim?ământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal îl po?i revoca printr-o în?tiin?are scrisă trimisă pe adresa de e-mail: albut.danut@yahoo.com sau printr-un telefon la numarul: 0745 70 1884

CUM TE PO?I APĂRA ÎMPOTRIVA MARKETINGULUI DIRECT EFECTUAT FĂRĂ CONSIM?ĂMÂNTUL TĂU?

Ai oricând dreptul de a ridica o obiec?ie contra unei astfel de procesări a datelor tale cu caracter personal la oricare dintre contactele noastre. Email: albut.danut@yahoo.com | Telefon: 0745 70 1884

CUM Î?I PROTEJĂM DATELE

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice ?i organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundan?a datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilită?i ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

UNDE Î?I TRIMITEM DATELE

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor Mihuta Plant;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de pia?ă;
 • societă?ilor de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societă?i cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe pia?ă a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obliga?ie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorită?i publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către ter?ii persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protec?ia datelor si confiden?ialitatea informa?iilor, în baza unor contracte încheiate cu ace?tia.

UTILIZAREA SITE-ULUI PEOPLEXDIGITAL.RO/MIHUTA PLANT

peoplexdigital.ro/Mihuta Plant colectează în mod automat anumite informa?ii, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informa?iile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitezi, regiunea sau localizarea generală de unde accesezi siteul, precum ?i tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care ne accesezi. În plus, colectează ?i un istoric al paginilor pe care le accesezi.

Utilizăm această informa?ie în temeiul interesului nostru legitim de a observă în ce măsură paginile site-ului corespund nevoilor de afi?are ale dispozitivului tău particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendin?e, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile noastre.

De asemenea, colectăm informa?ii demografice statistice care ne ajută să identificăm preferin?ele vizitatorilor. peoplexdigital.ro/Mihuta Plant folose?te, de asemenea, cookie-uri, despre care pute?i citi în sec?iunea de mai jos.

COOKIE-URI SI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

La începuturile internetului, site-urile nu aveau memorie. A?a se face că, în primele variante de site-uri, nu era posibilă autentificarea vizitatorilor ?i nici utilizarea unor ajutoare precum co?urile de cumpărături, în cazul magazinelor online sau a altor mecanisme care ajută utilizatorul ?i site-ul să se recunoască ?i la alte vizite.

Cookie-urile au fost inventate tocmai pentru a remedia această problema. Ele sunt mici fi?iere text, plasate pe terminalul unui vizitator, care joacă rolul de memorie a site-ului. Ori de câte ori omul în cauza accesează un anumit site, acesta poate scrie sau citi în cookie-ul pe care l-a plasat pe terminal tot felul de informa?ii pe care vizitatorul le-a transmis, deja, către website, direct sau indirect. Ulterior, de aici s-au dezvoltat ?i alte tehnologii care vizează acela?i tip de scop. Am încercat să descriem fiecare astfel de tehnologie mai jos.

Cookie-urile sunt fi?iere text mici plasate pe computer sau pe dispozitive mobile când accesa?i site-uri web. Cookie-urile ?directe? sunt stabilite de domeniile pe care le vizita?i în acel moment (ex. peoplexdigital.ro/Mihuta Plant). Cookie-urile ?ter?e? sunt stabilite de alte domenii decât cele ale site-urilor pe care le vizita?i (ex. alte domenii decât Mihuta Plant.ro).

Codul de publicitate mobilă este un identificator unic (ID) stabilit de sistemul de operare al dispozitivului dvs. mobil. Acest ID ajută aplica?iile pe care le instala?i pe dispozitiv ?i care pot con?ine reclame să va recunoască. Majoritatea dispozitivelor permit aplica?iilor să acceseze în mod prestabilit ID-ul de publicitate mobil. Cu toate acestea, pute?i modifica setările dispozitivului pentru a împiedica dispozitivul să partajeze acest cod cu diverse aplica?ii. Verifica?i sec?iunea ?Ajutor? pentru sistemele de operare pentru a află mai multe despre gestionarea ID-urilor de publicitate mobilă. Pe Android, Publicitate înseamnă ID-ul de publicitate Android, pe dispozitive iOS înseamnă ID-ul pentru agentul de publicitate (IDFA).

Cele mai multe cookie-uri pot fi incluse într-una dintre categoriile de mai jos:

(a) Strict Necesare: aceste cookie-uri sunt esen?iale în furnizarea serviciilor solicitate de către ?ine. Fără ele, website-ul nu poate func?iona ori livra serviciile furnizate (autentificare, co? de cumpărături etc).

(b) Performan?ă: aceste cookie-uri colectează informa?ii despre modul în care vizitatorii utilizează un site web, cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă ?i dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri ne permit să oferim o experien?ă de înaltă calitate vizitatorilor no?tri, precum ?i să măsuram audien?a paginilor peoplexdigital.ro/Mihuta Plant. Informa?iile colectate de aceste cookie-uri nu identifică utilizatorii. Acestea sunt concepute pentru a ajută la îmbunătă?irea func?ionării site-ului nostru.

Acest website utilizează Google Analytics, un program de analiză a traficului de internet furnizat de Google, Inc. (?Google?). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajută peoplexdigital.ro/Mihuta Plant să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informa?iile generate de cookie despre utilizarea peoplexdigital.ro/Mihuta Plant (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise ?i stocate de Google.

Google va utiliza aceste informa?ii în scopul evaluării utilizării de către tine a peoplexdigital.ro/Mihuta Plant.ro, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului ?i în furnizarea altor servicii legate de activitatea peoplexdigital.ro/Mihuta Plant. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informa?ii unor ter?e păr?i, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste ter?e păr?i sunt împuternici?i care prelucrează informa?iile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date de?inute de Google. Pute?i refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. Cu toate acestea, re?ine?i că, dacă face?i acest lucru, este posibil să nu pute?i utiliza întreaga func?ionalitate a acestui site web.

(c) Func?ionale:  aceste cookie-uri ?in minte alegerile pe care le faci, pentru a îmbunătă?i experien?a ta.

 1. d)Cookie-urile de direc?ionare ?i de publicitate:aceste cookie-uri colectează informa?ii despre obiceiurile tale de navigare pentru a face publicitatea relevantă pentru ?ine ?i interesele tale. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a limita numărul vizualizări ale unei reclamă, precum ?i pentru a ajută la măsurarea eficacită?ii campaniilor publicitare.

Op?iunile tale privind cookie-urile

Po?i ajusta setările de confiden?ialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile; cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experien?a ta de navigare, deoarece multe site-uri web ar putea să nu func?ioneze corect. Browserul iti poate permite să stergi toate modulele cookie la închiderea browserului. Această op?iune, totu?i, duce la ?tergerea cookie-urilor persistente, care pot stoca preferin?ele ?i setările tale personalizate pe site-urile pe care le vizitezi în mod regulat. Cu toate acestea, este posibil să pastrezi modulele cookie dorite, întrucât browserul dvs. Iti poate permite să specifici site-urile care sunt întotdeauna sau niciodată autorizate să utilizeze modulele cookie.